bg_image

DOKUMENTI

Statut kluba (pdf, 708kb)

Pravilnik kluba (pdf,130 kb)

Pristopna izjava (pdf, 65kb)

Sponzoriranje kluba (pdf, 128 kb)

NK Radomlje na Facebooku

Uradna navijaška skupina NK Radomlje

Na podlagi 9. člena statuta NK Radomlje so napisana osnovna pravila, ki veljajo za igralce, njihove skrbnike oziroma zakonite zastopnike, trenerje in vse člane NK Radomlje:

OSNOVNA PRAVILA NOGOMETNEGA KLUBA RADOMLJE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Osnovna pravila NK Radomlje so namenjena urejanju odnosov med igralci, njihovimi skrbniki oziroma zakonitimi zastopniki, trenerji, vodstvom kluba in ostalim člani kluba. So vodilo obnašanja vseh akterjev v nogometni igri ter kažejo vrednote vseh članov v NK Radomlje. Uporabljajo se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve določb Statuta NK Radomlje, pravil nogometne igre, predpisov NZS, pravil športnega obnašanja ter drugih disciplinskih kršitev znotraj tekmovanj in procesa treninga.
Nepoznavanje pravil ne izključuje disciplinske odgovornosti.

PRAVILA TEMELJNIH ŠPORTNIH VREDNOT IN FAIR PLAY-a
Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za otrokov nemoten in ravnotežen razvoj se v NK Radomlje držimo naslednjih pravil:
1. Otroka ne silim v šport!
2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom!
9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti.

ŠPORTNA OPREMA IGRALCEV
Športno opremo igralcev predstavljajo nogometni čevlji (za umetno travo, naravno travo, športno dvorano), ščitniki, nogavice za ščitnike, kratke hlače, majica. V primeru slabega vremena spadajo v športno opremo tudi trenirka, vetrovka, kapa in rokavice. Športna oprema in njena uporaba je obvezna pri vadbi nogometa na igriščih nogometnega kluba Radomlje. V primeru poškodbe in neuporabi zahtevane športne opreme igralec vadi na lastno odgovornost. Nakit, denar, mobiteli in ročne ure ne sodijo k športni opremi. Zato jih pustite doma ali jih zaupajte trenerju. Za izgubljene oziroma ukradene predmete v klubskih prostorih NK Radomlje klub ne odgovarja.

KLUBSKI INVENTAR
Klubski prostori z garderobam, igrišči, pripomočki, rekviziti so del kluba in vsi, ki so člani nogometnega kluba morajo poskrbeti, da se bodo uporabljali še vrsto let. Garderobe so namenjene preoblačenju igralcev in sestankom pred tekmo. V njih se igralci preoblačijo in pustijo svojo opremo med treningom. Zadrževanje v garderobah izven terminov treninga ni dovoljeno razen v primeru dogovora s trenerjem oziroma oskrbnikom. Namerno poškodovanje klubske lastnine spada med prekrške pravil kluba in vso škodo poravna povzročitelj. Skrb za čistočo in urejenost okolice kluba naj bo vedno prisotna. (čiščenje nogometnih čevljev, pripomočkov, ….)

PREVOZI NA TRENING IN TEKMOVANJA
Starši so odgovorni za prevoz otroka na treninge ter tekmovanja. V primeru daljših potovanj poskrbi za prevoz klub in s tem tudi prevzame odgovornost za prevoz na določen kraj. V primeru prevažanja otrok z vozili, ki jih upravljajo člani NK Radomlje pa starši soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisanega.

ČLANARINA
Letna članarina znaša 20€ in jo morajo poravnati vsi člani kluba. Članarina se ne plačuje za koledarsko leto temveč za tekočo sezono (npr. 2013/14) in velja od začetka do konca tekovalne sezone. S plačilom letne članarine in podpisano pristopno izjavo, vsi člani kluba prejmejo klubsko izkaznico z nalepko, ki potrjuje plačilo članarine. Vsi člani, ki so plačali članarino, so tudi upravičeni do ugodnosti, katere svojim članom zagotavlja klub.

VADNINA
Vadnina znaša 35€ in se poravna za tekoči mesec. V primeru odsotnosti igralca (ne glede na razlog) in neobveščenosti trenerja se plača polna mesečna vadnina. V primeru odsotnosti igralca cel mesec in obveščenosti trenerja o vzroku izostanka, pa se plača 20€. Trener pobira vadnino in vodi evidenco ter seznam plačnikov. Pri plačilu napiše potrdilo o plačilu vadnine. Vadnina je eden izmed glavnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za zdravo poslovanje kluba.

TRENINGI IN TEKME
Pravočasno prihajanje na treninge je eden izmed sestavnih delov treninga. Zato naj igralci prihajajo na trening vsaj 15 minut pred začetkom treninga, da se lahko v miru pripravijo na trening. S tem se tudi omogoči nemoteno delo na treningu. Starši naj poskrbijo, da je otrok primerno napravljen za trening. V primeru zamude na trening se obvesti trenerja, če je možno takoj, oziroma kasneje ob prihodu na trening. V času treninga, ko poteka vadbeni proces, se trenerja in igralce ne moti oziroma kliče. Če mora nekdo izmed igralcev predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe. Trener je v času treninga zadolžen za otroke in je edini, ki odloča o poteku treninga. Starši so na treningu lahko prisotni samo ob pogoju, da ne motijo vadbenega procesa. Odsotnost igralca s tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih obveznosti naj se sporoči trenerju vsaj dan prej, če je mogoče. Zbor igralcev pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi igralcev na tekmo. V pripravo spadajo preoblačenje, dajanje napotkov trenerja ter ogrevanje igralcev. Da je vse to možno kvalitetno in v miru opraviti je potreben pravočasni prihod. Poleg pravočasnega prihoda na zbor igralcev za tekmo pa je pomemben tudi izgled ekipe, ko pride na tekmo. Na tekmo se prihaja v klubski opremi, saj igralci predstavljajo NK Radomlje in kraj od koder prihajajo. Odnos do inventarja na gostovanjih oziroma pri prevozih v avtobusu naj bo tak kot je v našem klubu. Vsaka škoda, ki bo povzročena namerno bo poravnana s strani povzročitelja. Igralec pa bo disciplinsko obravnavan s strani disciplinske komisije.

NASTOPANJE IGRALCEV NA TURNIRJIH ZA DRUGE KLUBE
V primeru, da si drug klub želi, da nastopi igralec NK Radomlje za njihovo ekipo na turnirju mora biti o tem predhodno obveščen vodja mladinske šole in dati pozitivno mnenje o tej zadevi. V primeru, da se otrok brez vednosti NK Radomlje na lastno pobudo ali pobudo staršev odloči za nastop na turnirju drugega kluba je to kršenje klubskih pravil. V primeru, da starše ali igralce kličejo trenerji oziroma predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tej zadevi čimprej obvesti vodjo mladinske šole.

MLADINSKA ŠOLA NOGOMETA RADOMLJE
Za vse vaše želje in pobude glede mladinske šole nogometa Radomlje se lahko obrnete na vodjo mladinske šole.

NK Radomlje, avgust 2013

Sponzorji

Kalcer Količevo Karton Športni park Radomlje Domžalec.si Domžalske novice Janez Kos s.p. Radio HIT Cedevita Tehnounion Zavarovalnica Triglav Eurokontakt Modri val Car Center Cerar JUB Avto Cerar Opara Vido s.p. Elektroerozija Igor Marjetič s.p.